Grondstoffen worden schaars en duur, ook voor u. Er duurzaam en verstandig mee omspringen is dus nodig. De OVAM en het Agentschap Innoveren en Ondernemen willen u daarbij helpen. Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan. Met dit instrument krijgt u een zicht op uw huidig materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan. Eenvoudige simulaties tonen u hoe u de milieu-impact én uw productiekosten kan verlagen.
De scan wordt uitgevoerd door geselecteerde adviseurs én is bovendien gratis!
Goesting gekregen? Op deze site leest u hoe u ook uw bedrijf een materialenscan kado kan doen.

Aan de slag

De materialenscan is...

ANALYSE via de materialenbalans van uw bedrijf

ADVIES over hoe u effectiever en efficiënter kunt omgaan met materialen

WEGWIJZER naar financiële ondersteuning

ACTIE door overleg met de juiste expert

 

Materialenscan beperkt de grondstofkosten

Lees hier het artikel van Sirris Hoeveel grondstoffen en waarde glippen onder de radar uit uw bedrijf?

 

Eerste resultaten

Een tussentijdse evaluatie van de eerste 55 materialenscans bevestigt het belang en het potentieel van duurzaam materialengebruik. Enkele cijfers:

  • De deelnemers hebben een overwegend positieve indruk van de materialenscan: de overgrote meerderheid (88%) vond het scanrapport enigszins waardevol of waardevol. Ook de tevredenheid over de adviseurs is heel hoog: 76% (zeer) goed.

  • 57% van de bedrijven heeft effectief reeds actie ondernomen. De grote meerderheid van de acties betreft verder onderzoek  aangezien aanpassingen in materiaalgebruik bijna altijd ingrijpend zijn.

  • De grondstofkosten bedragen gemiddeld ongeveer 40% van de totale bedrijfskosten, dus veel hoger dan de energie- of de personeelskosten.

  • Gemiddeld gaat 18% van de grondstoffen verloren.  De bijhorende verloren kosten, bestaande  uit verloren aankoopkosten, verloren fabricagekosten en afvalfacturen, bedragen gemiddeld 19% van de totale productiegerichte bedrijfskosten.

  • In meer dan de helft van de scans is een ruwe inschatting van het besparingspotentieel gemaakt. Daaruit blijkt dat het besparingspotentieel  gemiddeld op ongeveer 2% van de totale bedrijfskosten ligt.

De uitgevoerde materialenscans bevestigen hiermee het belang maar vooral ook het potentieel van duurzaam materialengebruik. Een vermindering van de grondstofverliezen met 10% leidt in principe tot een besparing van gemiddeld 2% op de totale bedrijfskosten!